Ceník

SERVISNÍ KONTROLY

Kontrola čištění seřízení plynového kotle do 50kW 2000,- Kč

Příplatek za silně znečištěný kotel 300,- Kč

OPRAVY
První započatá půlhodina 700,- Kč
Každá následující započatá půlhodina 500,- Kč
CESTOVNÉ
Do 15km 300,- Kč
15 - 25km 400,- Kč
Nad 25km cena za ujetý km 15,- Kč
Příplatek za práci mimo pracovní dobu o víkendu a ve svátek (havárie) 1000,- Kč
MONTÁŽE

Dle cenové nabídky vytvořené po konzultaci se zákazníkem


STROJNÍ ČÍŠTĚNÍ TOPNÝCH SYSTÉMŮ
Cena vychází podle znečištění systému a spotřeby čistící chemie, velikosti systému a množství konzervační chemie. V průměru se cena pohybuje 1350,- Kč za radiátor nebo za větev podlahového topení.


Veškeré ceny jsou uvedené bez DPH !!!

Vložte svůj text...